Tag

?stanbul Ofisi Archives - Under Architects

itelligence Istanbul Ofisi Projemiz Yap? Dergisi’nde

Posted by | ARCHITECTURE, Dergi Yay?n?, Yap? Dergisi | No Comments

itelligence Istanbul Ofisi Projemiz Yap? Dergisi’nde

itelligence ?stanbul Ofisi Projemiz Yap? Dergisinde…

nder Mimarl?k olarak gnmz ofis yakla??m?nda al??anlara seme ?ans? vererek, esnek al??ma prensiplerini destekleyen ve i?birli?ine nem veren alanlar?n yarat?c?l??? ve inovasyonu destekledi?ini d?nmekteyiz. Gen bir al??an profiline sahip olan itelligence firmas?nda da, i?verenin hedefleri gz nnde bulundurularak, esnek alanlar?n maksimize edildi?i bir tasar?m yntemi hedeflenmi?tir. Bu erevede tasarlanan ve gerekle?tirilen projemiz Yap? Dergisi’nin Haziran 2018 say?s?nda yer ald?.