Siemens Kartal Kamps’nn Yenileme al??malar? ba?l?yor…

Siemens Kartal Kamps’nn Yenileme al??malar? ba?l?yor…

?stanbul Kartal’da bulunan Siemens Kartal Kampsnn yenileme ve yeniden i?levlendirme projesi hayat buluyor.

 

nder Mimarl?k olarak ?stanbul Kartalda bulunan ve yakla??k 80.000 mye yay?lan Siemens Kartal Kamps‘nde haz?rlad???m?z masterplan erevesinde ilk faz olan mevcut retim tesislerinden biri olan Dijitalizasyon Merkezi ve Sosyal Binas? olarak yeniden i?levlendirme projesi ba?lad?. Yak?nda proje detaylar?n? web sitemizde bulabilirsiniz.. ?

 

?lk etapta yakla??k 3.000 m olan ortak al??ma ve ortak ofis alanlar?na sahip olacak Siemens Kartal Kamps projemizin in?aat? ba?l?yor. Diem Mhendislik ile ortakla?a yrtt?mz projenin ilk etab?n?n Temmuz ay?nda tamamlanmas? hedefleniyor.

Leave a Reply