itelligence İstanbul Merkez Ofisi

NidaKule Ataşehir’in -4.20, -8.40 ve -12.60 kotlarında yer alan itelligence  İstanbul Merkez Ofisi Projesi, mevcut durumda, dar cephesinden sadece ofis alanına direkt gün ışığı alan, uzun cephesinden ise bina ile istinat duvarı arasında kalan kuranglezden gün ışığına açılabilen bir konuma sahip. Binaya giriş 2. kat olarak belirtilen alandan sağlanacak olup, direkt giriş alabilmektedir. Kolon şeması ve plan derinliği, tipik ofis standartları dışındadır.

Günümüz ofis yaklaşımında çalışanlara seçme şansı verek, esnek çalışma prensiplerini destekleyen ve işbirliğine önem veren alanların yaratıcılığı ve inovasyonu desteklediği bilinmektedir. Genç bir çalışan profinine sahip olan Itelligence firmasında da, işverenin hedefleri göz önünde bulundurularak, esnek alanların maksmize edildiği bir tasarım yöntemi hedeflenmiştir.

 

Projenin plan şeması ve tasarımı oluşturulurken, ana sirkülasyon omurgası üzerinde ofisin ihtiyacı olabilecek tüm esnek çalışma alanlarının konumlanması ana prensip olarak ele alınmıştır. Esnek çalışma aksı ana sirkulasyon omurgasını da tarif eder ve odak alanları, çok amaçlı yüzeyler, drop in station çalışmalar ve benzeri alanlar bu omurgaya takılırlar.

 

Ofisin ortasında kurgulanan bu yeni aks kuranglez alanına doğru bir teras ile uzanarak dış alan ile ilişkileri güçlendirmektedir. Ayrıca çalışma alanlarının ikiye bölünmesi ile masa sürekliliğinin yaratabileceği yoğunluk etkisi azaltılmıştır. Bölünen her açık ofis bloğunun kendine ait görüşme odaları, direktör masaları da yine kendi alanında yakın konumlandırılarak iletişim, ve buna bağlı olarak verimlilik arttırılmıştır.

 

Orta aksta oluşturulan geniş koridorda printer alanları, kitchenette alanları, esnek çalışma alanları, çok amaçlı yüzeyler, işbirliği alanları ve odak alanları konumlandırılmaktadır. Projenin mekanik-elektrik altyapısal ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak WC, IT odaları, mutfak, süt odası gibi destek mekanları bina çekirdeğine yakın bir alanda çözülmüştür.

 

Açık ofis alanları esnek çalışma alanları ile birlikte düşünülmüştür. Kullanıcıların sadece bir masada çalışmayacakları, aktivitelerine bağlı olarak tüm ofisin bir çalışma alanı olacağı göz önünde bulundurulmuştur. Günümüz ofis yaklaşımında işbirliği, çalışanların bire bir yaptıkları görüşmelerin önemi, kısaca insan faktörü çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle projede çalışanlara bu imkanları sağlayacak alanlar maksimize edilmiştir.

 

İletişimi ve işbirliğini arttıran bu alanlar sayesinde takvimlendirilen toplantılara olan ihtiyaç azalmakta, bu da hem yer kazancı, hem de verimlilik artışı olarak geri dönmektedir.Yeni nesil çalışanlar resmi toplantılardansa, esnek alanlarda yapılacak kısa toplantıları tercih etmektedirler.

 

Toplantı odaları yönetimini kolaylaştırmak, toplantı odası kullanım verimliliğini arttırmak ve insan ilişkilerini kuvvetlendirmek için çalışanların toplanabilecekleri esnek alanlar oluşturulmuştur.

 

Bilgi paylaşımı yeni nesil bir ofis için büyük önem taşır. Bu nedenle projedeki esnek alanlarda bulunan yüzeyler bilgi aktarımının yapılabileceği, eğitimlerin düzenlenebileceği yüzeyler olarak tasarlanmıştır.

 

Projede 4-6 kişilikten 22 kişiye kadar çeşitli boyutlarda toplantı odaları oluşturulmuştur. Küçük toplantı odaları açık ofis kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacı ile mümkün olduğunca açık ofislere yakın olarak konumlandırılmıştır. Büyük toplantı odaları dışarıdan gelecek kullanıcıların da kullanımına olanak sağlayacak şekilde orta aksta bulunan ana sirkülasyon alanında konumlandırılmıştır.

 

Çalışma alanlarının cephe boyunca uzanan teras alanına sadece görsel olarak değil, fiziki olarak da ulaşması hedeflenmiştir. Ana sirkülasyon omurgasının bu alana uzandığı balkon teraslar oluşturulmuş, merdivenler ile düşey sirkülasyon zenginleştirilmiştir. Düşey yeşil yüzeyler teşvik edilmiş, bu alanda dış oturma elemanları ile alternatif çalışma, dinlenme, mola alanları kurgulanmıştır.

Künye 

İşveren : itelligence
Proje Adı : Itelligence İstanbul Ofisi
Proje Türü: Ofis
Proje Yeri : İstanbul, Ataşehir, Türkiye
Proje Yılı: 2017
Proje Alanı: 2.500 m²
Proje Ofisi : Under Architects
Tasarım Ekibi : Burak Ünder, Regaip Adem, Müge Taştan, Deniz Özcan, Bihter Öztürk
Sanat Eseri Sahibi : Madworks
Ana Yüklenici : Diem
Fotoğraf : Gürkan Akay
Mimari Mesleki Kontrollük : Under Architects

İşveren Yorumları

Son Projeler