2018’i 畤etleyen Newsletter Yay?nda!

By Kas覺m 12, 2018Haberler

 

2018 驆etini i蔒ren Newsletter Yay?nda!

 

Under Architects olarak 2019 y?l?na ba?larken geride b?rakt???m?z 2018’de tamamlad???m?z projeleri, devam eden i?lerimizi ve bize ilham veren baz? haberleri sizinle payla?mak istiyoruz. Bunun i蓾n de bir newsletter haz?rlad?k. Tm newsletter? buradan g顤ebilirsiniz. Bir sonraki newsletter? almak ve bizden haberdar olmak i蓾n ileti?im sayfam?zdaki forma email adresinizi b?rakabilirsiniz…

Leave a Reply