Monthly Archives

Eylül 2018

Mimari Tasar?mda ?klimlendirme Konferans?’nda Burak nder Konu?mac? Olacak.

By | Haberler, Konu?ma, Uncategorized | No Comments

Mimari Tasar?mda ?klimlendirme Konferans?’nda Burak nder Konu?mac? Olacak…

2 Ekim Sal? gn Yap? Endstri Merkezinde gerekle?ecek olan ve bu y?l alt?nc?s? dzenlenen Mimari Tasar?mda ?klimlendirme Konferans?’n?n konusu “Nefes Alan Binalar iin ?klimlendirme” olarak belirlendi.Burak nder’in de konu?mac? olarak kat?laca?? konferans?n detaylar?na a?a??da bulabilirsiniz.

 

nder Mimarl?k kurucusu Burak nder’in de aralar?nda bulundu?u konu?mac?lar, btnle?ik tasar?m, enerji verimlili?i, nefes alan binalar ve i mekan hava kalitesinin gibi konular zerinde duracak.

15:00 – 16:30

NEFES ALAN B?NALAR ??N ?KL?MLEND?RME

Cneyt Toros – Fortune Trkiye Yay?n Direktr (Moderatr)
Burak R?za Toraman – Rnesans Gayrimenkul Yat?r?m Teknik Direktr
Burak nder – nder Mimarl?k Kurucusu
Burcu ?enparlak – Swanke Hayden Connell Mimarl?k Genel Mdr
?lker Devrim Atalay – Rota Mhendislik Kurucusu
nder Kul – mimaristudio Kurucu Orta??

Ayr?ca progarama uluslararas? i?lere imza atan AMA Design kurucusu Anda Manu da konu?mac? olarak kat?larak kurumsal ofis deneyimlerini aktaracak.

Program?n detayl? metnine

http://www.yapimedya.com/etkinlik/mimari-tasarimda-iklimlendirme-konferansi adresinden ula?abilirsiniz…

ItellIgence ?stanbul Merkez Ofisi OffIceSnapshots.com’da Yay?nda!

By | ARCHITECTURE | No Comments

itelligence Istanbul Merkez Ofisi projemiz OfficeSnapshots.com’da Yay?nda!

itelligence ?stanbul Merkez Ofisi projemiz farkl? mecralarda yay?nlanmaya devam ediyor. Projeye dair detaylar? ve foto?raflar? OfficeSnapshots.com bulabilirsiniz.

 

Ofis tasar?m? projelerimizden bir tanesi olan itelligence ?stanbul Merkez Ofisi, Yap? Dergisi gibi bas?l? mecralarda yay?nland?ktan sonra ?imdi de OfficeSnapshots.com adresinde yay?nland?.

 

https://officesnapshots.com/2018/09/07/itelligence-offices-istanbul/

 

Proje detaylar?na web sitemizin projeler k?sm?ndan ve a?a??daki linkten ula??labilir.

BAYER Genel Merkez ?stanbul A?ld?!

By | ARCHITECTURE, Haberler, Under Construction | No Comments

BAYER Genel Merkez ?stanbul A?ld?!

mraniye’de bulunan Bayer Genel Merkezinin 2017 y?l?n?n sonunda ba?layan in?aat? Eyll ay?n?n ilk gnlerinde tamamland?.

1 y?ldan uzun sredir zerinde al??t???m?z Bayer Genel Merkezi ?stanbul projemizin tamamlanmas?n?n gururunu ya??yoruz. Mevcut ofis yap?s?nda mimarinin tamamen yeniden sorguland??? projede “Change Management” / De?i?im Ynetimi hizmeti de vererek Bayer’in al??ma prensiplerini yeniden ?ekillendirmesine yard?mc? olduk.

Bayer Genel Merkez ?stanbulprojesinin detaylar?n? ve proje foto?raflar?n? nmzdeki gnlerde sizinle payla?aca??z ancak ?imdilik a?a??daki linklerden projeye ve a?l?? gnnden baz? karelere gz atabilirsiniz.

Proje detaylar?na a?a??daki linkten ula??labilir.