Monthly Archives

Mart 2018

Burak ‹nder, Ersa ile Mekanlar ba?l?kl? etkinli?inde Konu?mac?yd?

By | Konu?ma | No Comments

Burak ‹nder, Ersa ile Mekanlar ba?l?kl? etkinli?inde Konu?mac?yd?.

«al??ma Mekanlar?nda Verimlilik ba?l?kl? panelde konu?an Burak ‹nder, Áal??ma mekanlar?n?n gelece?i ve bu mekanlar?n verimlili?i Łzerine deneyimlerini aktard?. «al??t??? ve beraber proje yapt??? i?verenlerinin geri dŲnŁ?leri Łzerinden ?irket deneyimlerini aktararak mekanlar?n verimli kullan?lmas?/kullan?lamamas? konular?nda bilgi aktard?.

 

ModeratŲr:

Ergino?lu & «al??lar Mimarl?k Kurucu Orta??, Kerem Ergino?lu

Konu?mac?lar:

Assembly Buildings Kurucu Orta??, Yi?it ?at?roglu

PLD TŁrkiye Dergisi EditŲrŁ, Emre GŁne?

‹nder Architects Kurucusu, Burak ‹nder

 

Konu?man?n tam videosu a?a??dan izlenebilir.